Tài khoản

user_avatar
10/2020

Trong hội nhóm m.co mom bi tình trạng tình trạng giống m k.
M thai duoc 36w.tu nhiên 4h sang dau bung dưới râm râm.giống đau bụng kinh.tới gio k bị đau nữa.ma gò.một bên.gò liên tục.k thấy đạp nhu mọi khi.chỉ có gò thôi.co mom nào từng bị nhu thê k ak