Tài khoản

user_avatar
Bích vi   

Mang thai 33 tuần.

16 ngày

Trước khi mang thai tiêm vacxin gì và khi nào tiêm là hợp lý ạ