Tài khoản

user_avatar
Lê Thị Thuý Hằng   

Mang thai 23 tuần.

09/2019

Tự nhiên choáng đổ mồ hôi.người run rẩy buồn nôn chân bước đi không nổi là hiện tượng gì vậy mấy mom. Em bầu được 23w4d từ lúc bầu đến giờ chưa bao giờ em bị vậy cả