Tài khoản

user_avatar
Mẹ trẻ   

Con 1 tuổi 3 tháng.

08/2020

Tư vấn dùm e, bé nhà e 14m cân nặng chiều cao đạt chuẩn, nhưng gần đây hơi biếng ăn vậy sd sp này có cải thiện đc k hay phải sd loại dành cho trẻ biếng ăn. Và sữa này vs sữa idong loại nào tốt hơn ạ