Tài khoản

user_avatar
Vũ Khánh Hà   

Mang thai 39 tuần.

20 ngày

Vì chăm xin vía của các mom sanh thường sanh nhanh 38w4d 2 mẹ con đã gặp nhau rồi ạ . 1h đau 1h15 là con nằm trên bụng mẹ rồi . Các mẹ ủn mông cho con mau ăn chóng lớn đi ạ

Xem thêm bình luận