Tài khoản

user_avatar
Bé Suri   

Mang thai 36 tuần.

09/2019

- Đi siêu âm về tự nhiên buồn luôn . 36w mà chỉ được 2kg . Ít ối nữa . Nghe chẳng muốn làm gì luôn