Tài khoản

user_avatar
Phạm Giang   

Tham gia từ tháng 02/2019 .

08/2019

Mình vừa nhận hàng hôm nay nhưng sao chọn chế độ hâm sữa mà lại ko hiện vạch chạy lên xg mà hiện luôn 40 độ vậy