Tài khoản

user_avatar
My Boy Tony   

Con 2 tháng.

5 ngày

Heo tháng 3 của các mẹ tăng mấy kg một tháng vậy ạ?
Heo nhà em 9-3 3.5kg giờ cháu được có hơn 5kg thôi