Tài khoản

Sản phẩm đóng gói cẩn thận.Mình mua nhưng không biết thời gian sử dụng tốt nhất của vitamin vì trên hướng dẫn không ghi.Nhờ bibabibo chỉ giúp

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận