Tài khoản

Cho bé uống thế nào ạ. Hoà vào nước hay thế nao