Tài khoản

Cho mình hỏi địu này bị thiếu 2 nút đề liên kết giữa bệ ngồi và đai trên rồi phải không bạn? , vì chì có 2 mặt nút dưới bệ mà không có 2 mặt nút trên đai sao bấm? Chỉ liên kết giữa bệ và đai bằng dây kéo không à.