Tài khoản

Đầu tiên là về quy cách đóng gói hàng của BBB rất cẩn thận chắc chắn, giao hàng nhah lẹ. Thứ hai về mặt hình thức sản phẩm đẹp, y hình nhưng còn về chất lượng thì phải cần thêm thời gian vì mình mới dùng dk 3 hôm, mặc dù bật nấc cao nhất nhưng độ rung k dk mạnh, nchung là k dk ưng như một số mẹ rewiew

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Mẹ Bò Sữa bạn nhé!