Tài khoản

5 hôm đầu uống thấy chưa có khả quan lắm nhưng kiên trì hết 1 tuần đầu thấy sữa đã về mừng rớt nước mắt, giờ ngày nào mình cũng uống, thấy sữa về nhiều, sánh, trộm vía bé lên cân thấy vui quá, quay lại đánh giá cho bbb 5 sao.