Tài khoản

Cho mình hỏi. Mình đang sử dụng sản phẩm này. Nhưng gặp chút vấn đề là, Sao phần mô tả sản phẩm ghi la phòng tránh táo bón. Nhưng mình dùng thì lại bị táo bón. Mong được tư vấn