Tài khoản

user_avatar
Đỗ Ngọc   

Mang thai 24 tuần.

09/2019

Collagen này dùng sau sinh hay lúc có bầu vẫn dùng được ạ