Tài khoản

Đã nhận đc hàng, rất ưng khoản đóng gói và bao bì, cầm trên tay hàng Hàn QUốc nến thấy sang sang, chưa dùng nên chưa phản hồi lại đc nhưng cảm quan thấy khá ưng ý rồi

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận