Tài khoản

user_avatar
12 ngày

Hông biết bibabo có hỗ trợ đổi lại lần nữa hông ta? Mua spectra 9 plus mà lực hút yếu hơn rozabi giờ thấy tiếc sao k xài rozabi lun huhu. Rozabi có 3 chế độ nhất là chế độ vắt kiệt sữa phê lắm, dùng spectra 9plus lúc nào hút cũng vắt tay còn kha khá sữa, chán lắm lun