Tài khoản

user_avatar
Mẹ CHUN   

Con 4 tháng.

08/2018

Làm sao để biết đc mình vắt đã kiệt sữa ạ.
Mình cảm giác như là vắt k kiệt ý. Vắt xong dùng tay ấn ra vẫn còn sữa

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Mẹ CHUN bạn nhé!