Tài khoản

user_avatar
04/2019

Lúc đầu tưởng dùng ko đc, ai ngờ sau này mới biết cách là canh giờ hâm trước 10p thì sữa mới ấm bên trong và tan chất béo đóng trên thành bình. Chồng mình thích 42 độ chứ ko chịu 40 độ. Các mẹ cho con bú bình nên mua máy này hâm ko sợ qá nhiệt độ.