Tài khoản

user_avatar
Mẹ Mìn   

Mang thai 35 tuần.

08/2019

Mình đã mua sp mà giờ sắp sinh rồi, không biết sau sinh sử dụng thế nào với sinh mổ và sinh thường rạch tsm. Cám ơn

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Mẹ Mìn bạn nhé!