Tài khoản

Mình mua cho bé dùng được một thời gian rùi. Sp tốt
. Mình được một ngưòi quen giới thiệu. Tuy nhiên bé nhà mình cho vào sữa bé k uống. Uống trực tiếp cũng không được. Vậy mình cho vào cơm cho bé ăn có được không ạ.