Tài khoản

Mk mới nhận được hàng. Nhưng sao dùng thử hơn nữa tiếng. Mà sữa vẫn lạnh tanh. Ko nóng vậy ạ. Tư vấn giùm mk