Tài khoản

Mỗi 1 đợt chỉ cần uống 1 lọ hay mấy lọ ạ. Uống sau mấy tháng thì cần bổ sung lại ạ

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Nguyen Hoa bạn nhé!