Tài khoản

Nhiệt kế đo nhiệt độ chính xác như những gì thông tin sản phẩm, mình đã kiểm tra bằng nhiệt kế thủy ngân, không chênh hoặc có chênh chỉ 0,1 đến 0,2 độ. Nói chung dùng rất tiện trong việc đo nhiệt độ sữa, phòng, nước, người..