Tài khoản

Quây đẹp và chắc chắn. Rất tiếc bị hết bóng. Có thêm bóng nữa thì thick quá. Giao hàng nhanh , đóng gói cẩn thận

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Mẹ Ỉn & Bon bạn nhé!