Tài khoản

user_avatar
08/2018

Tôi mua chưa đc 2 tháng. Bây giờ ghim điện ko hiện thị nữa, nước vẫn ấm ấm, máy thì kêu è è.

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Mi Mi bạn nhé!