Tài khoản

user_avatar
10/2019

Bánh này có hương việt quất thơm . Bánh hơi Lạt so với mình nghỉ . Hộp cũng to hơn so với tưởng tượng . Khá OK cho bé mới biết ăn chứ Lạt qua hoặc ngọt quá bé sẽ mau ngán . Đóng gói luôn luôn xuất xắc . Đóng mấy lớp gở mệt luôn