Tài khoản

Bbb đóng gói cẩn thận, mình dùng mới 1/2 hộp, thấy cũng có tiến triển, để mình dùng hết 1 hộp xem sao