Tài khoản

Bbb giao hàng nhanh, máy sử dụng tốt dùng rất thích. Sạc pin 1 lần dùng cả tháng chưa phải sạc lại.