Tài khoản

BBB giao hàng tỉnh cũng nhanh, ngày t3 nhận đc hàng rồi. Vote cho bạn nhân viên tư vấn nhiệt tình. Chất lượng thì đảm bảo rồi.
Sẽ ủng hộ dài dài nè.