Tài khoản

Bé mình dùng dc 1 tuần rồi, trộm vía, khi cho bé uống thuốc bé hợp tác với mẹ. Hi vọng con hấp thu thuốc tốt.
Mình nhận sp được đóng gói kỹ càng, có hướng dẫn sử dụng chi từng loại sp mình mua.