Tài khoản

user_avatar
Mẹ Sukem   

Con 5 tháng.

07/2019

Bé 3th dùng đc chưa ak? Cổ bé chưa cứng lắm. Với lại e thấy địu thì 2 chân bé dang rộng quá, có bị ảnh hưởng đến dáng đi sau này của bé hk ak

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Mẹ Sukem bạn nhé!