Tài khoản

user_avatar
Mẹ Dâu   

Con 2 tuổi 1 tháng.

08/2021

Bé đang uống D3 vào buổi sáng, vậy uống này vào lúc nào ạ? Và bé uống theo tuổi thì 1 lần uống cả 2 viên hay mỗi lần 1 viên