Tài khoản

user_avatar
Kim Thi Nguyen   

Con 11 tháng.

12/2018

Bé m đang biếng ăn chậm tăng cân. M lại k bjk đa dạng món ăn. Nhờ bibabo giúp đỡ. Tư vân xem nên học khoá ăn dầm theo kiểu nhật hay truyền thống. N