Tài khoản

user_avatar
Minh Trang   

Con 2 tháng.

10/2019

Bé nhà mình 5 tuân tuổi.nghẹt mũi vê đêm va sáng sớm.k chảy nuoc mui.họng kiểu có đờm khụt khịt dung thuốc nhỏ mũi này được không