Tài khoản

user_avatar
Mẹ bún   

Con 1 tuổi 8 tháng.

09/2020

Bé nhà mình đang uống DHA như ảnh. Giờ muốn bổ sung thêm omega 3 loại này được k ạ? Hay phải uống hết DHA thì mới bổ sung Omega 3 được vậy ạ? Và omega 3 thì uống liên tục được k ạ? Hay uống cách nhau mấy tháng ạ

Bé nhà mình đang uống DHA như ảnh. Giờ muốn bổ sung thêm omega 3 loại này được k ạ? Hay phải uống hết DHA thì mới bổ sung Omega 3 được vậy ạ? Và omega 3 thì uống liên tục được k ạ? Hay uống cách nhau mấy tháng ạ?