Tài khoản

user_avatar
02/2019

Bibabo giao hàng đúng hẹn, gói rất cẩn thận, mình chưa sd nhưng thấy máy rất đẹp. Mong là xay mịn, bền để con có những bữa ăn ngon và bé yêu hợp tác