Tài khoản

user_avatar
10/2019

Bibabo cho mình hỏi con m 2 tháng bớt bú bình trc m cho con dùng bình Pigeon h m có thể mua núm ti của nuk lắp vào bình Pigeon dc k bình sữa Pigeon nhà mình là bình cổ rộng liệu mua núm ti nuk cổ rộng có vừa k và có dc k hay phải mua núm thay cùng loại