Tài khoản

user_avatar
Trần thị minh hạnh   

Mang thai 24 tuần.

09/2019

Bột này người tiểu đường thai kỳ uống được hk ak? Và cần bỏ sữa và đường vào mới uống được hay sao ak