Tài khoản

Cảm ơn babibo đã tặng sách này. Lần đầu làm mẹ lơ ngơ. Đang đau đầu vì vụ ăn dặm sắp tới của con. Quyển này như cứu tinh của mình vậy. Hướng dẫn đầy đủ. Chi tiết. Món ăn đa dạng. Còn kèm chú thích về các tháng ăn của con theo các món nữa. Nói chung là hết sức ưng í.

Menu ăn dặm độc quyền Bibabo
50.000đ
(76) 1302 đã mua