Tài khoản

user_avatar
Mẹ miu   

Con 8 tháng.

09/2019

Cháo hạt vỡ này thay thế như gạo bình thường của mình pk ạ. Nấu chín có phải xay ra cho bé ăn ko ấy. Hay nấu là cháo nhừ luôn ko phải xây. Tại e nấu cháo bằng gạo kia nấu xong phải xây ra nữa