Tài khoản

user_avatar
huyen nguyen   

Con 1 tháng.

03/2019

Chỉ m cách vsinh các bộ phận sau khi vắt vs ah.
Rửa bằng nước rửa bình sữa chuyên dụng xong cần trụng qua nước sôi để tiệt trùng?
Trước khi vắt sữa cần cho qua nước sôi lần nữa ko