Tài khoản

Cho 5 sao dù là chưa sử dụng. Nhưng bbb đóng gói kĩ, giao hàng nhanh chóng. Rất thích điều này. Bấm nút thử thấy máy êm và ok

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận