Tài khoản

Cho e hỏi sao hàng có công ty nhập khẩu mà check mã code lại bảo hàng chưa được kiểm chứng ạ