Tài khoản

user_avatar
Mẹ thằng Tũn   

Mang thai 28 tuần.

05/2018

Cho e hỏi đây la quả óc cho nguyên vỏ hay nhân đã tách vỏ r ạ

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Mẹ thằng Tũn bạn nhé!