Tài khoản

user_avatar
Kieu Oanh Phi   

Tham gia từ tháng 12/2019 .

09/2020

Cho em hỏi trẻ trên 6 tháng tuổi uống vitamin tổng hợp Wellbaby thì có cần bổ sung thêm vitamin D hàng ngày không

Trẻ trên 6 tháng tuổi uống vitamin tổng hợp Wellbaby rồi thì có cần bổ sung thêm vitamin D hàng ngày không?