Tài khoản

user_avatar
Mẹ miu   

Con 7 tháng.

09/2019

Cho em hỏi vì buổi sáng ko có thời gian nên tối em bỏ gạo thức ăn vào nồi bật ở chế do 8.10tieng sáng ra chao có con nóng hay có mat chất dinh dưỡng và tốn diện ko bb