Tài khoản

user_avatar
08/2019

Cho hỏi máy này hút có bị đau đầu ti Ko Ah? mình có mua 1 máy khác hãng nhưng hút đau qa.mình cần máy hút ít đau ah

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho nguyễn xuân lý bạn nhé!