Tài khoản

user_avatar
Mẹ bồ câu   

Mang thai 8 tuần.

04/2020

Cho mình hỏi. Bắt đầu tuần thứ bao nhiêu là uống được. Và uống vào lúc nào thì thích hợp ạ