Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Trần Hồng Diễm   

Tham gia từ tháng 12/2018 .

15 ngày

Cho mình hỏi. Mình thấy để hướng dẫn ngày uống 4 gói, mỗi lần 2 gói mà mình thấy sữa chậm về quá uống 1 ngày 8 gói luon có s k